Tuis

BOEK 1 - IDENTITEIT-1 Toekomsvenster02-Heelheid-Fr.Cov.indd  ToekomsVenster03_Keuses-Fr.Cov.indd  ToekomsVenster04-VolgJesus_Fr.Cov.indd  ToekomsVenster05-OnsBehoortAanMekaar_Fr.Cov.indd  TV Omslag 6 - God stuur ons2  Toekoms-Venster  toekoms-venster-boek-8-cover-web-copy  

 

Grondvlak Christene

Dit is lankal nie meer maklik om elke dag ‘n Christen te wees en soos een op te tree nie. Daarvoor is Suid-Afrika, trouens die hele wêreld, net te onstuimig. Ons leef in uitdagende tye. Die noodsaaklikheid vir Christen en om met energie, integriteit, waarde georiënteerdheid en doelgerigtheid te leef, spreek vanself.

God het goeie bedoelinge met elke mens ook met Suid-Afrika. Die Koninkryk is ‘n konteks waar elke mens as beelddraer van die lewende God, maksimaal geleentheid het om sy of haar Godgegewe potensiaal te bereik. Generasies wat nog kom, moet ʼn gesonde en vreugdevolle omgewing vind om voluit te leef. Christene moet mekaar bystaan deur geestelike, morele en praktiese ondersteuning.

Sal jy daardie Christen wees? Hierdie tydige stiltetydhandleiding sal jou betekenisvol toerus.

Ds. Jannie Pelser is die organiseerder van die ToekomsVenster inisiatief.

Maak die spektrum stiltetyddagboeke reeds beskikbaar deel van jou geloofsreis. Dis ook die ideale geskenk.

Ds Jannie Pelser is die organiseerder van die ToekomVenster inisiatief.

Vir verdere groei: toekomsvenster.bybelmedia.org.za/blog

Kleingroep begeleidings dvd beskikbaar: Drienie 011 6652017


 

God se plan met my lewe

Jer 29:11 – Ek weet wat Ek vir julle bepland het sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting.

Daar is seker nie ‘n Christen wat nie met hierdie teks bekens is nie! Ons put soveel sekerheid, troos en ondersteuning uit hierdie wonderlike beloftes in God se Woord. Die lewe moet sin en betekenis inhou. Geen mens kan bly voortlewe in ‘n saai en vervelige bestaan nie. Daar moet meer wees as eet en slaap, werk toe gaan en TV kyk; alles uiteraard betekenisvolle dinge, maar indien dit nie iewers begrond is in ‘n hartlike oortuiging dat ook jou lewe

  • ‘n verskil maak aan hierdie wêreld
  • ‘n bydrae lewer tot die koms van God se Koninkryk op aarde en
  • ander mense se lewens raak nie,

gaan die gevoel van nutteloosheid en verveling nie ophou nie.

Dr Chris Malan se uitnemende stiltetyd-handleiding neem jou op ‘n reis waarin jou ontdek, beleef en waardeer hoe die lewe sin gekry het in die ervarings van tientalle Bybelfigure. Begin nou met die belangrikste reis van jou lewe. Soek en vind die antwoord op die vraag “waarom is ek hier?”

God se plan vir jou lewe is een van ‘n reeks stiltetyd dagboeke wat deur ToekomsVenster beskikbaar gestel word. Verskeie belangrike geloofstemas word daarin, een vir een, aan die orde gestel. Elkeen van hierdie reise neem nege weke. Twaalf minute ‘n dag wat jou lewe kan en sal verander.

Maak die spektrum stiltetyddagboeke reeds beskikbaar deel van jou geloofsreis. Dis ook die ideale geskenk.

Ds Jannie Pelser is die organiseerder van die ToekomVenster inisiatief.

Vir verdere groei: toekomsvenster.bybelmedia.org.za/blog

Kleingroep begeleidings dvd beskikbaar: Drienie 011 6652017
Besoek: www.toekomsvenster.co.za


 

Toekoms-Venster

Heilige Gees

Die Heilige Gees se teenwoordigheid en werk in en deur gelowiges is onontbeerlik. Daarsonder is daar nie sprake van ‘n energieke en deurleefde getuienislewe nie.

Uiteraard woon die Gees van God in elke ware gelowige. Hy wil (die proses van heiligmaking) al hoe meer aspekte en kompartemente van ‘n Christen se lewe vir sy heiligmakende en bemagtigende werksaamheid ontsluit.

Elza Meyer neem ‘n mens op ‘n opwindende reis deur verskeie aspekte van die Heilige Gees se werk in ‘n gelowige se lewe.

God wil die volle spektrum van Sy genadewerk in elke mens ‘n werklikheid maak. Mag hierdie stiltetydgids bydra om van jou ‘n energieke en relevante getuienis van Jesus se verlossingskrag te maak. Lees ook Elza se blog by www.toekomsvenster.bybelmedia.org.za

Maak die spektrum stiltetyddagboeke reeds beskikbaar deel van jou geloofsreis. Dis ook die ideale geskenk.

Ds Jannie Pelser is die organiseerder van die ToekomVenster inisiatief.

Vir verdere groei: toekomsvenster.bybelmedia.org.za/blog

Kleingroep begeleidings dvd beskikbaar: Drienie 011 6652017


 

TV Omslag 6 - God stuur ons2

Gestuurdes

Dr Willem Pretorius lewer met hierdie nege weke stiltetydgids oor die kerk se gestuurdheid en roeping in hierdie wêreld ʼn baie belangrike bydrae. Diep in die hart van elke gelowige is daar die oortuiging dat God ʼn plan met sy of haar lewe het. Soos ʼn Jesaja vra mense wat die Here wil hê hulle “vir Hom” moet doen.

Die verrassende van ʼn egte missionale verstaan is die ontdekking dat God reeds oral besig is. Ons doen nie “iets” vir God nie, ons sluit veel eerder aan by dit waarmee Hy reeds besig is. Hy is in alles en onder alle omstandighede die Inisiatiefnemer.

Die gewaarwording dat ons hartlik uitgenooi word om by God aan te sluit, bring verwondering en rustigheid. Dit maak van die lewe ʼn avontuur en ʼn betekenisvolle reis.

Wat vir individuele gelowiges geld, is uiteraard op individuele gemeentes en die kerk as geheel van toepassing.

“God stuur ons” is ʼn belangrike skakel in die op weg wees van ToekomsVenster na en anderkant  2020. Geniet hierdie reis. 

Ds Jannie Pelser is die organiseerder van die ToekomsVenster inisiatief.

Vir verdere groei: toekomsvenster.bybelmedia.org.za/blog

Kleingroep begeleidings dvd beskikbaar: Drienie 011 6652017


 

ToekomsVenster05-OnsBehoortAanMekaar_Fr.Cov.indd

Geloofsgemeenskap

Mense beleef God dikwels op ‘n afstand.  Daar is verskillende redes hiervoor.  Een daarvan is dat hulle gewoon nie meer ervaar dat God in die wêreld werksaam is nie.

Ek glo die liggaam van Christus kan hierdie negatiewe ervaring verander.

Ek glo die liggaam van Christus wat getrou bly aan die waarheid, Jesus Christus, wat hierdie waarheid verkondig en wat in gemeenskap met Christus al hoe meer soos Hy word, kan die “afstand” van God oorbrug.

Mag hierdie stiltetydgids oor ons liefde vir mekaar jou en jou gemeente help om waarlik God se hande, voete, oë en hart in hierdie wêreld te wees sodat al hoe meer mense sal sê: “As God my Vader is, is die kerk my moeder.”

ToekomsVenster rus die liggaam van Christus toe terwyl ons saam op reis is na 2020.

KLIK HIER OM BOEK TE KOOP

Vir verdere groei: toekomsvenster.bybelmedia.org.za/blog

Kleingroep begeleidings dvd beskikbaar: Drienie 011 6652017

 


ToekomsVenster04-VolgJesus_Fr.Cov.inddVolg Jesus

Dissipelskap is `n omvattende saak.  Daar is letterlik geen aspek van `n gelowige se lewe wat hiervan uitgesluit is nie. Dis die integriteit en geloofwaardigheid waarmee Christene elke dag lewe.

Vir te lank het ons `n onverdedigbare dualisme in ons geloofslewe akkommodeer, so asof God nie regtig belangstel in,(benewens ons sg geestelike lewe), die ander aspekte van ons menswees nie.

Ons lėėf by wyse van spreke “geestelik”.

Deon Loots, ‘n kundige oor hierdie onderwerp, help ons om te verstaan dat ons roeping die navolging van Jesus, elke oomblik van elke dag, inhou.

Mense hou mekaar dop. Almal waardeer `n navolgenswaardige voorbeeld. Netso grief `n dubbelslagtige manier van lewe. Die samelewing het daarvan genoeg. Christene mag hulself nie daaraan skuldig maak nie.

As Koninkryksburgers “leef” ons God se “alternatief” ( koninkryk) te midde van die gebrokenheid van die wêreld rondom ons. Ons doen dit op so ‘n manier dat ander ook daarvan deel wil wees. Ons moduleer Jesus op so ‘n wyse dat ons navolgenswaardig is, ook wat ons eie voortgaande leer behels.

Hierdie nege weke reis sal individue,kleingroepe en gemeentes betekenisvol verryk.

KLIK HIER OM BOEK TE KOOP

Vir verdere groei: toekomsvenster.bybelmedia.org.za/blog

Kleingroep begeleidings dvd beskikbaar: Drienie 011 6652017

 


 

ToekomsVenster03_Keuses-Fr.Cov.inddDr Chris Harris, outeur van

Die keuses wat ek maak.

Hy is leraar van die NG gemeente Hulp en Hoop Gemeenskapskerk (Mokopane) en direkteur van Celebrate Life Coaching. Dr Chris is ook baie betrokke by die Fresh Expressions beweging. Hy is met Francisca getroud en het ʼn seun, Christiaan en ʼn dogter, Liesel.

Die voorreg om besluite te kan maak en keuses te kan uitoefen is buitegewoon kosbaar. Dit is ingebed in God se skeppingshandeling.

GENESIS 2:17

“ … van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy.”

Adam en Eva kan besluite neem. Goeie en verantwoordbare besluite en keuses bring die seën van God mee. Onsinnige en onverantwoordelike besluite bring hartseer en verwydering.

DEUTERONOMIUM 30:15

“Ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teenspoed aan jou voorgehou.

Lewenskeuses wil begelei tot ʼn lewe van God verheerlikende keuses. Mag gelowiges hierdie voorreg geloofwaardig uitleef.

DEUTERONOMIUM 30:19

Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe

Ons woon in ʼn wêreld wat steier onder die gevolge van verkeerde keuses. Terwyl die wêreldkultuur opwinding, voorspoed en roem belowe faal dit jammerlik om sy voorneme gestand te doen. Die toenemende chaos is daarvan ʼn klinkklare bewys.

God het ʼn morele kode wat in die liefdesgebod veranker is. Liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Dit behoort die vertrekpunt vir alle besluite wat mense maak te wees.

ToekomsVenster reis na en anderkant 2020. Hierdie is die derde in ʼn reeks van minstens twintig stiltetyd handleidings wat oor die volgende vyf jaar sal verskyn. Enkele minute elke dag, vyf dae ʼn week, met die verdere hulp van kleingroep materiaal en preeksketse kan gemeentes en individue op ʼn opwindende reis neem.

Mag hierdie bundel jou lewe oneindig verryk en sonder kompromie anker in God se onfeilbare Woord.

Ds Jannie Pelser
ToekomsVenster

KLIK HIER OM BOEK TE KOOP

Vir verdere groei: toekomsvenster.bybelmedia.org.za/blog

Kleingroep begeleidings dvd beskikbaar: Drienie 011 6652017

 


 

Toekomsvenster02-Heelheid-Fr.Cov.indd

Op Pad na heelheid

Die lewe is dikwels onvriendelik en bitter min mense kom heeltemal ongeskonde daarvan af. Om stukkend te wees is nie n diskwalifikasie nie, maar om dit te ontken is volstruispolitiek.

Aan die anderkant, om stukkend te bly is gelyk aan die hartseer verlies van die fenomenale potensiaal en bedoeling wat God met jou lewe het.

Ontmoedigde en gewonde soldate is nie baie effektief op die oorlogsfront nie. Miskien is dit een van die redes waarom die kerk sukkel om impak te maak in die wereld. Daar vind te min genesing plaas,die genesing wat God deur sy Gees gee.

Stukkende, siek mense, soek na n geneesheer, vertel Jesus. Genesing is beskikbaar vir wie hom of haar op God sal verlaat.

ToekomsVenster nooi jou uit om jou eie reis na innerlike genesing voluit te loop. Maak dit jou prioriteit om heel te word. Soms is dit ongemaklik en soms is dit seer, maar die vrug daarvan is oorvloedig.

Wat aanvanklik vir jou as n verleentheid bedoel is word deur God omgekeer in noodsaaklike en bruikbare  toerusting vir die lewe.

God verstaan stukkende mense. Dr Annes Nel stel jou in hierdie 45 oordenkings nuut voor aan die oplossing vir jou lewensvrae.

Vertel ander daarvan.

Ds Jannie Pelser
Organiseerder – ToekomsVenster

KLIK HIER OM BOEK TE KOOP

Vir verdere groei: toekomsvenster.bybelmedia.org.za/blog

Kleingroep begeleidings dvd beskikbaar: Drienie 011 6652017

ToekomsVenster….opweg na en anderkant 2020


KLIK HIER vir ‘n Onderhoud met Dr Gerhard Bothma, skrywer van die nuwe blitsverkoper, ‘Wie is ek? 45 dagreise oor Christen-identiteit’.

BOEK 1 - IDENTITEIT-1

Identiteit

“Die tydperk 2015-2020 is van strategiese belang vir die kerk en elke gelowige” sê Ds Jannie Pelser, organiseerder van die ToekomsVenster inisiatief. “Ons leef in ‘n dinamiese en snel veranderende wêreld. Dis noodsaaklik dat gelowiges en gemeentes opnuut nadink oor hul betrokkenheid daarby”.

ToekomsVenster fokus vanaf 2015 jaarliks op sekere belangrike aspekte van God se komende Ryk. In 2015 die individuele gelowige; 2016 die plaaslike gemeente; 2017 die gemeenskap, 2018 Suid Afrika en 2019 die wêreld. Die jaar 2020 is ‘n jaar van toewyding en feesviering.

In 2015 word individuele gelowiges twee-maandeliks vanaf Februarie aan die temas Christus-identiteit, emosionele en geestelike heelheid, lewenskeuses, waardes en moraliteit, dissipelskap asook God se uitnemende en opwindende doel met elke gelowige om die beurt bekend gestel. Die omvattende en aanpasbare inisiatief sluit dagstukkies (twaalf minute per dag vyf dae `n week), kleingroep insette op DVD, preeksketse asook ‘n daaglikse interaktiewe blog in. Gemeentes en lidmate word uitgenooi om saam te reis na 2020. Die eerste tema “Christus-identiteit” se material is deur Dr Gerhard Bothma ontwikkel.

Kontak Drienie by 011 665-2017 om u gemeente aanboord te kry. Individuele lidmate is ook welkom om saam te reis na 2020.

www.toekomsvenster.co.za of [email protected]

KLIK HIER OM DIE PDF AF TE LAAI


Bekendstelling ToekomsVenster in gemeentes Ds Jannie Pelser 011 6652017


Share