IDENTITEIT-Week2-Dag5: Ons is God se veranderingsagente

As daar één ding is wat vas en séker is, is dit dat álles verander.

Níks by dieselfde nie, sê die slim mense. En dis nie net omdat alle materie op sub-atomiese vlak voortdurend aanpas nie. Ons verouder. Ons gewoontes pas met die verloop van jare aan. Oor tegnologie hoef ons nie eens te praat nie. Onthou jy nog jou eerste selfoon? En jou eerste rekenaar? Of jou eerste motor?

Tussen al die moontlikhede deur is daar basies drie maniere om op verandering te reageer. Ons kan dit teenstaan. Ons kan bloot met die vloei daarvan saamgaan. Of ons kan daarop inwerk.

God roep ons om op die wêreld rondom ons in te werk. Want dis wat Gód doen. God het op die stukkendheid en verdeeldheid in die wêreld begin inwerk. In en deur Christus het Hy Homself met ons versoen. God het alles núút gemaak en bring vanuit hierdie versoening heling en heelheid.

God doen dit nie deur die swaai van ‘n towerstaf of ‘n vingerklap nie. God doen dit deur ménse. Deur óns. God het ons nie nuutgemaak en nutteloos op ‘n winkelrak neergesit om stof op te gaar nie. God het dit aan ons met wie Hy Homself versoen het toevertrou om dié versoening aan mense te bedien (2 Korintiërs 5:17-21).

God verander die wêreld een nuwe mens op ‘n slag en een verhouding ná die ander. Wanneer ons die impak van God se betrokkenheid by ons begryp, kan ons nie anders nie as om by God se vernuwingsproses in die wêreld in te skakel.

Ons is núwe mense. Ons is ook met-God-versoende mense. Ons is egter méér as dit: ons is God se veranderingsagente en medewerkers.

Share