IDENTITEIT-Week4-Dag1: Ons is vrugdraers

Toe ons Vrydag gesê het dat ons gestuurde mense is, het ons gelees dat Jesus sy volgelinge die wêreld in stuur om “vrugte te dra, vrugte wat sal hou” (Johannes 15:16). Ons is aangestel en gestuur om  lief te hê, vreugde te bring, vrede te maak en bevorder, geduld te beoefen, vriendelik, goedhartig, getrouheid en nederig te wees en selfbeheersing toe te pas (Galasiërs 5:21).

 

Gister was die eerste Sondag in vanjaar se Lydenstyd. In dié seisoen van die kerklike jaar kyk ons deur die raam van God se medelye en Christus se lyding na die kern van wie ons as gelowiges is. In die vroeë christelike geloofsgemeenskap het voornemende dopelinge vanaf die Sondag van die Verheerliking – wat ons verlede Sondag gevier het – kategese deurloop sodat hulle op Paasfees gedoop kon word. In die ooreenstemmende tyd van die liturgiese jaar van die Judeërs wat gedurende die tydperk van die tweede tempel geleef het, is proseliete aan die hand van die lees van die boek Deuteronomium “geskool” met die oog op húlle inwyding in die Judese geloofsgemeenskap.

 

In ons inoefening om in toewyding aan God te lewe (1 Timoteus 4:7) kan ons gedurende lydenstyd onsself inoefen om die vrugte wat ons wêreld vir ’n gesonde dieet nodig het te dra. Natuurlik dra ons hierdie vrug deur die Gees én omdat ons – alreeds! – deur Jesus reg gesnoei is (Johannes 15:3). Omdat ons al te maklik vergeet of konsentrasie verloor help ‘n “geestelike oefenprogram” soos “kategese in vrugdra” ons.

 

Ons groei só nie net in ons intimiteit met God nie, maar antwoord ook op die nood in ons omgewing. Liefde maak ‘n harde, koue wêreld leefbaar en huislik. Vreugde maak die lewe lígter en laat ons dit geniet. Vrede bring nie net rustigheid en ontspannendheid nie, maar lê ‘n fondament vir met mekaar saamleef. Geduld, vriendelikheid en goedhartigheid bou verhoudinge. Dink gerus vir ‘n oomblik na oor hoe anders jou leefwêreld sou wees indien almal daarin vir hulle getrouheid, nederigheid en selfbeheersing bekend was.

“Ons lewe deur die Gees”, skryf Paulus en roep ons op: “laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal” (Galasiërs 5:25). Laat ons fokus op die vrug wat ons wil dra.

Vir ‘n toonsetting vir Franciskus se gebed, gaan na:    http://www.ngsederpark.co.za/Liedboek/LB%20284.mp3

 

Share