IDENTITEIT-Week4-Dag3: Ons is begaafde mense

Stel jouself voor jy staan voor ‘n kontrêpsie waarop daar “Tydkapsule” geskryf staan. Gaan jy in of gaan jy nie in nie? Jy voel jou jou hart in jou borsjas bons terwyl jy drie treë binnetoe gaan. Jy druk die knoppies waarop ‘n datum in die eerste eeu van ons jaartelling en ‘n pleknaam staan. Korinte. Jy haal diep asem en huiwer vir ‘n oomblik. En dan doen jy dit: jy druk die groen knop.

 

Dis bésig in die hoofstad van die Romeinse provinsie, Agaje. Die handeldrywers se slawe stamp en skuur teen mekaar terwyl hulle hulle ware aandra. Daar is nie ‘n oomblik stilte nie. Die mense rondom jou kom uit verskillende streke van die bekende wêreld en baie van hulle praat tale wat jy glad nie ken nie. Jy wonder wat jy híér doen. Jy beleef die verskeidenheid as op die randjie van oorweldigend.

 

En dan sien jy dit: die tempels. Daar is baie godsdienstige groepe in die stad en elkeen se aanhangers ding mee om die mense wat daar aankom se aandag en skatte. Jy hoor die mense sê dat as jy die régte dinge doen, die gepaste offers bring en die korrekte fomules prewel, jy op ‘n tydstip met die gode één word. Jy sal ekstase beleef en anders as normaalweg optree. Jy sal dinge hoor en sien wat ander mense nie kan nie. Jy sal belángrik word en wees.

 

Aan die gelowiges wat hier leef en aandoen skryf Paulus dat God nie werk soos wat deur die “heidense godsdienstiges” gereken word nie. Gód het ons by Christus se liggaam – sý tempel – ingelyf. Die vrug wat ons dra is – as ons dit dan só moet noem – die “bewys” daarvan dat God in en deur sy Gees alreeds ín ons is en werk. Niemand kan tog sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees” (1 Korintiërs 12:3). En – anders as wat beweer word – “kry” en “verloor” mense God nie. “As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het,” skryf Paulus, “trek Hy dit nooit weer terug nie” (Romeine 11:29).

 

Die verskeidenheid van genadegawes, bedieninge, kragtige werkinge en krag wat God in almal tot stand bring, gee God deur dieselfde Gees aan ons tot voordeel van álmal (1 Korintiërs 12:4-11). Wat God gee, is dinge wat in die alledaagse ‘n verskil maak. Dit is deur diens aan mekaar, kennis, barmhartigheid, voorbidding, lering, bemoediging, gasvryheid, administrasie, skeppende vaardigheid en sulke dinge waartoe God ons inspireer wat ook in óns wêreld nodig is.

Nou is jy weer terug waar jy was. Jy is iemand wat van God gawes ontvang het. Iemand wat deur God geroep word om vrug te dra sodat jy deur dit wat jy doen ‘n verskil maak en hoop bring. Ons is begaafde mense wat gee omdat ons ontvang.

 

Luister gerus na “Gee jou hart vir Hillbrow” by https://www.youtube.com/watch?v=5skAPVBJ11w

 

Share