IDENTITEIT-Week4-Dag4: Ons is óns-mense

Een van die antieke vertellings oor waarom God die kosmos met die aarde daarin en die mens daarop geskep het laat my baie oor dié vraag nadink.

 

Dit lui dat God, wat toe mos alleen was, op ‘n stadium hardop gesê het: “Ek!” Die weergalming van sy stem het Hom glo laat skrik. Die skrik het God alleen laat voel. Hy het toe net daar en dan besluit om die mens te skep sodat Hy nie langer alleen sou wees nie. Wanneer God die mens skep, lui dit volgens Genesis 1:26, dat God gesê het: “Kom Ons maak die mens …”

 

Omdat ons beeld van God is, is ons “óns-mense.” God het immers volgens die tweede skeppingsvertelling (Genesis 2:4b-3:25) gesê: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie.” Volgens Paulus het God ons geroep “om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe” (Kolossense 3:14-15).

 

“Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Een alleen kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied. ‘n Driedubbele tou breek nie maklik nie”, skryf die Prediker (4:9-12).

 

Ook Job het besef dat ons as óns-mense geskep is en dat ons op mekaar aangewese en van mekaar afhanklik is. Daarom het hy mede-verantwoordelikheid vir die mense rondom hom aanvaar. Hy sê in een van sy betoë: “Het Hy ons nie almal gevorm nie? Het ek armes geweier wat hulle gevra het en weduwees van honger laat vergaan? Het ek my stukkie kos alleen geëet en die weeskind nie ook daarvan laat eet nie? Inteendeel, van my jeug af was ek vir die weeskind ‘n pa, van my kindsdae af het ek vir die weduwee gesorg” (Job 31:15-18).

 

Hoe dink jy? Wat kan ons doen om nog beter met mekaar saam te leef en álmal te help ervaar dat daar nie iemand tussen ons is wat bo die ander verhewe óf minder waardig is nie?

Hoe kan ons mense wat hulleself nie as “ons-mense” sou identifiseer nie help om met ons deel te voel en meer óns-gerig te leef?

 

Luister gerus na “Maak die Heilige Gees ons almal een” by  https://www.youtube.com/watch?v=wxPmuU2Savs

Share