IDENTITEIT-Week6-Dag1: Ons is mense wat in God tot rus kom  

Die meeste christene wêreldwyd woon aan die begin van Lydenstyd ‘n Aswoensdagdiens by. Aan die begin van so ‘n diens is daar ‘n moment wat “memento mori” genoem word. Tydens hierdie beweging in die erediens word ‘n kruis op elke teenwoordige persoon se voorkop getrek terwyl die woorde: “Stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer” geuiter word.

 

Die gedagte hiermee is om ons daaraan te herinner dat ons in Christus aan onsself gesterf het. Ons weet ook dat nie een van ons lewendig uit die lewe uit gaan nie. Ons álmal gaan sterf. Ons almal is broos. Ons almal is breekbaar. Dié erediens wil gelowiges begelei om ons broosheid en die kans dat ook óns aan lyding blootgestel sal word nie as ‘n bedreiging te beskou nie, maar as ‘n herinnering daaraan dat God ons in Hom tot rus laat kom.

 

“Die Here”, skryf die psalmdigter, laat ons “rus”, bring ons tot “vrede” en gee vir ons “nuwe krag” (Psalm 23:1-3). Jy ken seker die woorde van Psalm 131? Die pslamis bely dat hy by die Here tot rus gekom het: “Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind” (vers 2).

 

Dit lyk in die psalm asof daar twee dinge is wat tussen ons en “tot rus kom” is. Só skryf die psalmis: “Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is” (vers 1). Is dit nie maar die kern van ons almal se grootste probleem nie? Dink gerus ‘n bietjie deur die dinge waarmee jy so bésig is.

 

Ons is mense wat in Gód tot rus kom. Ons gló dat God ruimte bied om tot ware rus en wérklik tot rus te kan kom. Daarom kan ons aan die begin van enige seisoen in ons lewens, wanneer ons broos vis, en enige ander tyd in God tot rus kom. Ons kan mekaar ook – nes die psalmis – aanmoedig: “Wag op die Here, …, nou en vir altyd” (vers 3).

 

Onthou gerus ook dat Jesus se uitnodiging blý staan: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee …” (Matteus 11:28-30).

Luister gerus na Juanita du Plessis se “Kom na My toe” by https://www.youtube.com/watch?v=P69jJXCaqlc

Share