IDENTITEIT-Week7-Dag4: Ons is mense wat onsself ontwikkel  

Alle ouers droom dat hulle kinders grootword en dat hulle gelukkig sal wees en as volwassenes sal floreer. Daarom gee hulle vir hulle kinders dit wat hulle nodig het om deur verskillende lewensfases te groei en vaardighede aan te leer. Johann Symington skryf dat ouers vir hulle kinders meer gee as net ‘n dak oor hulle kop, klere om aan te trek, kos om te eet, sakgeld en opvoeding. Hulle gee vir hulle geloof om die storms op die oseaan van die lewe te hanteer.

 

God gee vir ons álles wat ons vir ons lewensreis as gelowiges nodig het. Petrus skryf: “Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien” en Hy het “ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het” (2 Petrus 1:3-4). Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het (Efesiêrs 1:14).

 

Jesus is “die Begin en Voleinder van die geloof” (Hebreërs 12:2). Ons ganse lewens- en geloofsreis van voor die wieg tot ná die graf – én ons pendeling tussen eina en amen – word deur God omspan. God is “die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde” (Openbaring 22:13), nie net van ons lewens en geloof nie, maar van álles.

 

Net soos wat Jesus liggaamlik en verstandelik gegroei het (Lukas 2:55) groei ons ook deur verskeie lewensfases tot volwassenheid. Die ideaal is dat ons geloof en ons psigiese en intellektuele ontwikkeling saam deur die verskillende fases ontwikkel.

 

Ná ons baba- en kleuterjare, groei ons deur ons kinder- en tienerjare tot jong volwassenheid. Gedurende hierdie jare is die uitdaging vir ons om te leer hoop, selfstandigheid en ‘n eie wil te ontwikkel en lewensdoel en bekwaamheid te ontwikkel, ‘n eie identiteit te vind en om liefde gee en te ontvang. Hierna, deur ons middeljare en latere volwassenheid heen, groei ons deur betrokkenheid, dienslewering en ondersteuning van ander om integriteit aan te kweek en in wysheid te groei.

 

Ons struikel almal in baie opsigte (Jakobus 3:2), maar ons leer algaande om staande te bly totdat ons geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God sal wees (Kolossense 4:12-13). Laat ons net nooit so dwaas wees om te vergeet dat ons met die Gees begin het en dan probeer om in eie krag te probeer eindig nie (Galasiërs 3:3).

 

 

 

 

Ons is mense wat onsself ontwikkel. Daarom is ons dankbaar vir mense soos Paulus wat vir sy medegelowiges geskryf het: “Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid” (2 Korintiërs 13:9). Omdat ons dankbaar is span ons onsself – net soos Paulus (Kolossense 1:29) – in om onsself te ontwikkel.

 

Kyk na ‘n videoclip oor ontwikkeling in geloof by

https://www.youtube.com/watch?v=D38S9o_6qnc

Share