IDENTITEIT-Week7-Dag5: Ons is mense wat leiding neem  

Jesus het volgens Matteus 23:10 gesê: “Julle moet julle nie ‘leiers’ laat noem nie, want Een is julle Leier: die Christus.” Jésus is óns leier en ons laat ons lei.

Tóg skryf Paulus dat ons onsself onder die leiding van mense soos Stefanas en sy huishouding en van elkeen wat saam met hulle werk en arbei, moet stel. Hy sê ook: “Die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral dié wat hard werk deur te preek en onderrig te gee” (1 Timoteus 5:17).

In die Bybel sien ons dikwels hoedat iemand in die leiding wat hy geneem het ontwikkel het. Net soos wat Moses aanvanklik nie wou aanvaar dat hy die Israeliete uit Egipte moes lei nie, maar later ‘n baie bekwame leier geword het, leer ons ook verantwoordelikheid opneem en ontwikkel soos wat die ons in hierdie rol ingroei.

Alhoewel sommige persone – soos prins William wat in ‘n koningshuis in gebore is – as leiers gebore word, word leierskap aangeleer en ontwikkel. Om leiding te neem begin die oomblik wanneer iemand besluit om iets aan ‘n situasie te doen en verantwoordelikheid daarvoor neem.

Daar word vandag veral drie uitdagings aan mense wat leiding neem gestel. Mense wat leiding neem interpreteer, bou aan en put uit verhoudings en implementeer. Hieruit is dit duidelik dat leierskap in praktiese omstandighede en spesifieke situasies ontwikkel. Om goed te kan interpreteer is dit nodig om baie te lees en te luister. Dis veral belangrik om naas ‘n luister na God, ook na die konteks waarbinne gewerk word te luister. Daar moet goeie verhoudings met mense gesluit word. Daar moet gelet word op watter spesifieke bydraes persone dalk kan maak. Om die persone “lus te maak” om op ‘n vlak wat vir húlle moontlik is betrokke te raak, is een van ons uitdagings. Persone wat leiding neem doen nie alles sélf nie. Hulle begelei persone wat diens lewer om dit effektief te doen deur teenwoordig te wees en vir die persone ‘n mentor-afrigter te wees.

“Almal wat hulle deur die Gees laat lei, is kinders van God” (Romeine 8:14), herinner Paulus ons. Ons is mense wat leiding neem, want “Christus het vir ons ‘n voorbeeld gestel, sodat ons in sy voetspore kan volg” (1 Petrus 2:21).

Kyk na die video “TEAM” by https://www.youtube.com/watch?v=OVf3T3pgL8U

Share