IDENTITEIT-Week8-Dag1: Ons is mense met eie persoonlikhede  

‘n Vriendin vertel dat Sondagaande vir haar hel is. Toe ons daaroor begin gesels, erken sy dat dit vir haar verskriklik moeilik is om op ‘n Maandagoggend by die werk in te stap en almal te moet “hanteer”. Mense se nukke en grille maak heer móég, sê sy. “En toe, Dominee …”, haak sy af, “Wat moet ek doen?”

Omdat ek nie juis in ‘n “werk”-modus was nie, was ek nie lus om oor mense en hulle probleme te gesels nie. “Wat sou jy sê is uniek aan elkeen van ons wat vanaand hier, is?”, vra ek haar toe. Sy het aanvanklik een of twee sinnetjies oor van die ouens begin sê, en toe raak dit vir haar lekker. Ander persone by die kuiertjie het by ons ingeval en ons het uiteindelik heerlik oor persoonlikheid en verskillende persoonlikheidstipes gesels.

Ons is mense met eie persoonlikhede. Ons het elkeen ‘n eie unieke identiteit.

So, in ‘n informele opset was dit lekker om te ontdek hoedat mense se verskillende persoonlikheidstipes ‘n groep verryk. Om te sê wat presies “persoonlikheid” is, is moeilik. Wat ons wel kan sê, is dat persoonlikheid verwys na die spesifieke deel van ‘n individu wat daardie persoon die beste verteenwoordig, wat hom of haar uniek maak en wie die persoon régtig is. Persoonlikheid is dinamies en ontwikkel omdat mense groei en behels dinge soos ons manier van dink, ons voor- en afkeure, gedrag ensovoorts.

Ons persoonlikhede bevat elemente wat ons by ons ouers oorgeërf het, sowel as aspekte van gedrag wat ons aangeleer het. Terwyl daar sekere biologiese dinge is wat ons nie kan verander nie, is daar – veral wat ons gedrag aanbetref – ander dinge wat ons kán verander.

Daar is al baie boeke geskryf en maniere ontwikkel om ons te help om onsself en ons persoonlikhede beter te verstaan. Twee hiervan, wat op ons natuurlike voorkeure voortbou, is die Myers-Briggs Tipe Indikator (MBTI) en die Keirsey-Analise. Dit is nie ‘n waarde-oordeel wat oor ons gemaak word nie en daar is ook nie ‘n regte of ‘n verkeerde of ‘n beter of slegter persoonlikheidstipe nie.

Hierdie instrumente help ons om vas te stel hoe ons energievloeipatrone werk, hoe ons waarneem, hoe ons besluite maak en wat ons benadering tot die lewe is. Op elkeen van hierdie vier vlakke word twee pole onderskei en ons eie voorkeur lê iewers op die lyn tussen die pole. Die vlakke staan met mekaar in verhouding.

Wanneer ons moeite doen om ons eie en ander mense se persoonlikheidstipes beter te verstaan help dit ons om mense met ‘n ander ingesteldheid te benader. Die begin van ‘n week kan van ‘n nagmerrie in ‘n avontuur verander.

* Voltooi gerus die MBTI- (www.16personalities.com/free-personality-test) of Keirsey (www.keirsey.com) vraelys en bekom jou eie vier-letter ­indicator.

Toegif

Luister na “I am special” by https://www.youtube.com/watch?v=Gms-Yk7mzv4

Share