IDENTITEIT-Week8-Dag2: Ons is mense met energie  

Het jy toe die MBTI- of Keirsey-vraelys voltooi? Was dit vir jou ‘n verrassing of het jy vooraf uitgewerk wat jou indikators sou wees?

Kom ons herinner onsself net weer vinnig aan die indikators. Die eerste twee, E en I staan vir “Ekstroversie” en “Introversie”. Die volgende paar is S en N vir “Sintuiglik”/“Sensories” en “Intuïtief”. Die N van intuïtief word gebruik omdat I reeds vir “introversie” gebruik word. Hierop volg T en F vir “Denkend” (“Thinking”) en Gevoelsmatig (“Feeling”), en dan J en P vir Beoordelend (“Judging”) en Akkommoderend (“Perceiving”).

Ekstroversie – wat in die indikator met ‘n E (vir Ekstrovert) aangedui word – dui daarop dat jy ge-energeer word deur dit wat in jou buite-wêreld rondom jou gebeur. Introversie – wat met ‘n I (vir Introvert) aangedui word – dui daarop dat jy jou energie van jou binnekant af kry.

Een van die grootste foute wat ons maak wanneer ons aan persoonlikheidstipes dink, is wanneer ons oor introversie en ekstraversie gesels. Te veel mense dink dat ekstroverte grootmond praters is en introverte soos muise wat nie in die openbaar “Piep!” kan sê nie.

Baie ekstroverte is luidrugtig en praat baie en baie introverte is stillerig. Almal is egter nie so nie. Ekstroverte tap energie uit die omgewing rondom hulle en introverte se energie vloei in hulle binnewêreld.

Ekstroverte kry hulle energie waar dit besig en bedrywig is. Daar waar dinge gebeur, waar mense kuier en gesels en waar daar aktiwiteit is. Introverte kry hulle energie vanuit hulle eie binneste, idees, gedagtes en gevoelens – hulle innerlike bewussyn.

Ekstroverte dink hardop, doen en laat baie dinge gebeur. Introverte deurdink alles goed voor hulle praat en oordink een ding op ‘n slag. Ekstroverte word deur onderbrekings gestimuleer en introverte se aandag word daardeur afgelei en vind dit steurend. Ekstroverte sal sê “Ek is wat ek doen” en sal sê wat in hulle binneste aangaan. Introverte sal sê “Ek is wat ek dink” en hou hulle gedagtes vir hulleself. E’s is na buite gefokus, nooi mense binne en sê dikwels te veel. I’s is na binne gefokus, wag om ingenooi te word en sê moontlik te min.

Wat ons verhouding met God aanbetref, sal E’s van eredienste met baie beweging en interaksie hou. I’s sal van stilte retreats en stilgebed hou. E’s sal van ‘n verskeidenheid van geestelike aktiwiteite hou en I’s sal diepte in geestelike ervaringe verkies. E’s sal wil gesels en luister, terwyl I’s sal verkies om op hulle eie Bybelstudie te doen of oor “sielsdinge” lees.

Ekstroverte sal die buitewêreld as die “speelveld van die Gees” beskou, terwyl introverte die binnewêreld as die “rusplek van die Gees” sal beskryf. God het Elia nie in die rukwind, die aardbewing of vuur ontmoet nie, maar in die fluistering in die windstilte (1 Konings 19:9-12). God het mense wat in skares saamgedrom het ontmoet waar Jesus wonderbaarlike dinge gedoen het (Lukas 13:17).

Ons is mense met energie. Dis goed as jy weet waar jy ge-energeer word.

Kyk na “Extrovert Introvert” by https://www.youtube.com/watch?v=oFhmyPENaCk

Share