Lewenskeuses-Week1-Dag 1-Wie is ons?

Genesis 1:31 “Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed”

Genesis 6:5-6 “Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is …,  was die Here bedroef daaroor dat Hy die mens op die aarde gemaak het.  Maar Noag is deur God begenadig.”

Tussen God se trots op sy skepping (waaronder die mens as sy beelddraer) in Gen 1, en God se ontnugtering oor die mens in Gen 6, is vergrype, ongehoorsaamheid en moord.  Al wat God daarvan weerhou om die mens te vernietig, is genade.  Genade word  van die staanspoor af die manier waarop Hy met hierdie skepsele van Hom sou omgaan. So openbaar Hy Homself van die begin af dan as die God van genade en die mens is sy begenadigdes.  Genade is die reddingsboei van God waarmee ons op aarde oorleef.

Dit is dan juis wanneer ons soos God met genade werk, dat ons God se beeld uitdra.  Die oomblik wanneer ons ongenadig optree, verduister ons nie net die Beeld van God nie, maar word ons juis onmenslik.  Ons menslikheid is gelee in ons genadigheid.  So maak jy en ek vir ander mense vensters oop op wie God is.

Genade is God se meesterlike sleutel tot ons deelname aan sy bestuur en instandhouding van sy skepping.  God boer met genade.  Ons bewerk as sy medewerkers sy skepping met genade.

Mag ons as God se voertuig in die wereld volop maniere vind om met genade te werk!

 

Share