Lewenskeuses-Week 2-Dag 2-Proefkonyne van die lewe

Spreuke 27:17: “Yster slyp yster, vriende vorm mekaar.”

Waar ouers vir kinders die waardes van die lewe aanleer, is vriende die proefkonyne daarvan. Vriendskapsverhoudinge is die buitenshuise toetsterrein.  Vriende is die volgende linie buiten die natuurlike familie met wie kinders te doen het.  Dit is hier waar waardes versterk of gesaboteer word.

Kinders toets waardes soos liefde, lojaliteit, getrouheid en eerlikheid op hulle vriende.  Dit is ‘n natuurlike proses.  Vriende word die spieel waarin kinders ooreenstemming of teenstrydighede vind met dit wat hulle ouers vir hulle geleer het.

 

 Vir baie kinders is vriendekringe die enigste bron van liefde en veiligheid. Vriende word familie.  Dit is inderdaad soos Spreuke 18:24 se: “Maats kan jou breek, maar daar kan ook ‘n vriend wees wat nader is as ‘n broer.”

Waar ouers hulle kinders genoeg sekuriteit en liefde gee en hulle toerus om vriende volgens waardes te kies, word vriende ‘n verlengstuk van die ouerhuis.  Sulke vriende kom dan ook graag saam met jou kind huis toe en vind op hul beurt ook in jou huis ‘n tuiste.

Kinders moet vriende he.  Hulle moet saam met ander kinders speel en skouers skuur; aan spansport deelneem en gesond kan kompeteer.  So ontwikkel hulle en vind hul eiewaarde.

Wees self ‘n opregte vriend van iemand en gun jou kinders goeie vriende.

Share