Lewenskeuses-Week 2-Dag 5-‘n Nuwe Reformasie vir die Kerk

Matteus 28:19: “Gaan dan na al die nasies en maak die mense my dissipels…”

Wat is die grootste sonde wat ’n persoon kan doen? Rabbi Arno van Karlien het die vraag só geantwoord: “Om te vergeet dat hy ’n prins of sy ’n prinses … ’n kind van God, die Koning, is.”

“Ons het geleer om deur die lug te seil soos voëls, om deur die see te swem soos visse, om deur die ruimte te sweef soos komete. Nou is dit hoog tyd dat ons leer om op die aarde te loop soos kinders van God” (William Clan Koffie).

As gelowiges moet ons doelgerig daaraan werk om uitvoering aan Jesus se opdrag te gee. Dit beteken onder andere:

• Elkeen van ons moet doelgerig daaraan werk om te groei in die kwaliteit van ons eie dissipelskap. Die uitdaging is om te doen wat Jesus ons geleer het, om voortdurend uit ons eie gemaksones te kom oor ons eie navolging van Jesus.

• Ons moet oplet wie die Here oor ons pad stuur. Watter geleenthede bestaan daar om binne ons invloedsfeer en daaglikse lewe uit te reik na mense en hulle te help om die Here te leer ken en sy dissipels te word? Daar is vir elkeen van ons enorme geleenthede.

• Ons moet doelbewus werk aan die oorsteek van grense na ander, na die nasies. In elke stad of dorp in ons land het die “nasies” reeds gekom. Ons kan in ons plaaslike kontekste deelneem aan die deel van die goeie nuus van Jesus Christus.

• Ons moet ook deelneem aan projekte om die evangelie te bring by nasies in groot dele van die wêreld wat nog nie van die Here Jesus gehoor het nie.

Ons kort ’n tweede reformasie, volgens Brian McLaren. Die eerste reformasie het gegaan oor reg glo, maar dit doen ons nou goed. Die tweede reformasie gaan oor reg doen en reg leef – dis waaroor die koninkryk van God gaan… en op die gebied van reg doen en reg leef vaar Christene nie te goed nie.

Share