Lewenskeuses: Week 3-Dag 2-Kompromieë

Kompromieë

Filippense 1:27: “Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees…”

Vertel jy soms ‘n leuen om ‘n situasie te red of ‘n verleentheid te ontduik? Gaan jy soms terug op jou woord omdat jy voel die situasie vereis dit?

Daar is inderdaad geleenthede waar ek moet kies tussen twee negatiewe sake. As ek byvoorbeeld werkloos is en my gesin honger, moet ek kies om hulle in die steek te laat of te steel om hulle kos te gee. Om skande en mislukking te vermy, kies ek om oneerlik in die eksamen te wees. Om my gesin te spaar van ‘n laer lewenstandaard, kies ek om ‘n oneerlike of onetiese sakepraktyk te bedryf. So kan ons saam die lys lank maak van kompromieë wat ons daagliks aangaan “om ‘n situasie te red”.

Die probleem is dat hierdie manier van besluitneming baie subjektief en selfsugtig is. Dit is nie moeilik om myself te regverdig nie.  Ons skep enorme probleme wanneer ons toelaat dat die situasie ons oordeel bepaal. Dit lei daartoe dat ons uiteindelik geen standaarde meer het nie. Daar is dan geen absolute waarheid meer nie. Alles is relatief. Elkeen besluit maar soos wat hy goeddink.

Ek moet weet, as ek byvoorbeeld ‘n leuen moet vertel om ‘n moord te keer, bly dit steeds ‘n leuen. As ek moet steel om te oorleef, bly dit nog steeds diefstal.

Ons moet altyd so kies dat God se eer nie op die spel geplaas word nie en my medemens nie benadeel word nie.

Kom ons herverbind ons aan God se standaarde (sy liefdesgebod) en bid vir gehoorsaamheid.

 

 

 

Share