Lewenskeuses-Week 5-Dag 1-Uit voeling

Uit voeling

Romeine 12:3: “… Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie…”

Een van die grootste persoonlike deurbrake in ‘n mens se lewe is om jou eie identiteit te vind. Dit beteken dat jy presies sal weet wie jy is. ‘n Mens vind jou identiteit in verhouding met ander mense.

Die uitdaging is om alle valse persepsies opsy te skuif en in voeling te kom met wie jy werklik is. Valse persepsies veroorsaak foutiewe oortuigings ten opsigte van ander mense. Die geskiedenis – ook in ons eie land, is vol van sulke oortuigings wat groei uit hoogmoed en selfverheffing . Mense glo byvoorbeeld dat hulle ras beter as ander rasse is (rassisme); dat hulle familie van herkoms beter en belangriker is; dat hulle geslag beter is (chauvinisme en feminisme).

Indien ‘n mens leef vanuit ‘n bepaalde valse persepsie vind jy altyd bewyse daarvoor. As ek byvoorbeeld glo alle ryk mense is suinig, sien ek net suinige ryk mense raak.  As ek glo vroue is swak motorbestuurders, sien ek heeltyd net vroue bestuurders raak wat foute maak.  As ek glo alle swart mense is skelm, sien ek net alle nuusberigte raak waar swart mense gekoppel word aan oneerlikheid (al is daar ‘n magdom eerlike swart mense).

Die hartseer is dat ons ons eie valse persepsies daagliks versterk en so uit voeling met die werklikheid leef. Dit maak van ons siniese mense wie se gesonde oordeel in die slag gebly het. Die uiteinde is haat en versteurde verhoudings.

Ons het nodig dat God ons vals persepsies hartgrondig sal vernuwe. Maar daarvoor moet jy jouself oopstel en bereid wees om te erken jy was verkeerd. Die vraag is of jy dapper genoeg is daarvoor?

 

Share