Lewenskeuses-Week 5-Dag 4-Ons voetspore

Ons voetspore…

Spreuke 2:20: “Loop jy liewer die pad van die goeie mense, bly op die paaie van die regverdiges…”

In die musiekblyspel Fiddler on the Roof worstel Tevye, die vader van vyf dogters, om die Joodse godsdienstige en kulturele tradisies te handhaaf teenoor die ekstene invloede op die familie se lewens. Hy moet die sterk wil van sy drie oudste dogters trotseer wie uit liefde wil trou teenoor hul tradisioneel voorafbepaalde huwelike.  Elkeen se keuse vir ‘n eggenoot neem hulle al hoe verder weg van hulle godsdienstige gebruike.

Die lied Tradition verwoord hierdie Jood se worsteling met tradisie:

ALL:

Tradition, tradition! Tradition!

Tradition, tradition! Tradition!

TEVYE & PAPAS:

Who, day and night, must scramble for a living,

Feed a wife and children, say his daily prayers?

And who has the right, as master of the house,

To have the final word at home?

ALL:

The papa, the papa! Tradition.

The papa, the papa! Tradition.

GOLDE & MAMAS:

Who must know the way to make a proper home,

A quiet home, a kosher home?

Who must raise the family and run the home,

So Papa’s free to read the holy books?

ALL:

The mama, the mama! Tradition!

The mama, the mama! Tradition!

SONS

At three, I started Hebrew school.

At ten, I learned a trade.

I hear they’ve picked a bride for me.

I hope she’s pretty.

ALL:

The sons, the sons! Tradition!

The sons, the sons! Tradition!

DAUGHTERS

And who does Mama teach

To mend and tend and fix,

Preparing me to marry

Whomever Papa picks?

The daughters, the daughters! Tradition!

The daughters, the daughters! Tradition!

Tradisie is soos ‘n voetpad wat uitgetrap word in die veld. Ons almal loop in die voorgeslagte se spore sonder om noodwendig die keuse van die oorspronklike pad of die konteks te bevraagteken. Dit laat ons soms verleë met leë gebruike. Ander kere bied dit die sekuriteit en vastigheid van beproefde paaie.

Mag die Here ons die insig gee om te onderskei tussen die wysheid en vergissings van die voorgeslagte.

Share