Lewenskeuses-Week 6-Dag 3-Vyande van benadeling

Vyande van benadeling

Matteus 5:6: “Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word.”

Van die grootste oorsake van onregverdigheid en bevoorregting is blinde voorkeure, selfsug en gebrek aan naasteliefde. God se standaard is immers dat die liefde die naaste geen kwaad aandoen nie (Rom 13:10).

Geseënd is dié wat hulle beywer om dit te ontmasker en om te draai (Mt 5:6).

Een van die besondere kwaliteite van dissipels van Jesus is dat hulle hulle ten alle koste beywer vir geregtigheid. Dit is mense wat die pyn van benadeelde mense ervaar asof dit hulle eie is. Hulle staan op vir almal wat onregverdig behandel word.

In ons land se geskiedenis het daar inderdaad reeds talle kampvegters vir geregtigheid opgestaan. Danksy hulle optrede en voorspraak is ‘n beter bedeling vir benadeeldes beding. Huidig is daar egter talle situasies en mense wat roep na iemand wat as hulle helde na vore sal kom.

“Maar die evangelie sê: selfs al is ek en jy heeltemal onskuldig, onthef dit ons nie daarvan om die pak te help dra nie… Ware geloof kan selfs van jou vra om ’n gemors op te ruim waarvoor jý nie verantwoordelik was nie…” (Ferdinand Deist)

Mag jy en ek ons beywer vir God se geregtigheid vir alle mense in alle situasies!

Share