Lewenskeuses-Week 6-Dag 4-Valsheid

Valsheid

Kolossense 3:9: “… en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek…”

Niks is so sleg as om ‘n vervalsde produk te koop nie. Dit laat ‘n mens met ‘n wrang smaak. Jy voel ingeloop en verkul. Dit veroorsaak dat jy nie gou weer die vrymoedigheid het om by ‘n bepaalde besigheid of persoon te koop nie.

Oneerlikheid beskadig verhoudings. Dit lei tot wantroue en terleurstelling. Daarby is dit ‘n miskenning van die waarde van mense. Ten diepste is dit ‘n teken van disrespek en liefdeloosheid.

Oneerlike mense is in wese egoïsties en selfsugtig. Hulle steek iets weg of verdoesel een of ander vorm van bedrog. Valsheid veroorsaak ‘n bose kringloop van leuens in ‘n poging om die vorige leuen te beskerm. Die ironie is dat leuenaars nie altryd kan onthou wat hulle gesê het nie.

Daarteenoor is daar niks so bevrydend soos die waarheid nie. Leuens verslaaf ‘n mens. Die waarheid maak vry.

Bedrog het soos ‘n nasionale sport geword in Suid Afrika. Dit is nie meer ‘n skande om te bedrieg nie. Jy moet net nie uitgevang word nie.

Ons sal ons moet beywer om die waarde van eerlikheid te vestig in ons land. Dit hang saam met respek en medemenslikheid. Minder fokus op selfhandhawing en meer op openheid en integriteit.

Mag Christene in Suid-Afrika hierin die voortou neem!

Share