Lewenskeuses-Week 6-Dag 5-God, hoekom lyk die wêreld so?

God, hoekom lyk die wêreld so?

Jesaja 2:5: “Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here af kom.”

Die wêreld is vol hartseer en wanhoop en pyn. En die wêreld is hier by ons. Feit is die wêreld leef sonder God en sonder hoop en die wêreld bloei.

God, hoekom lyk die wêreld so?

Is dit die tydsgees? Of is dit materialisme? Of vervlakking? Kinders (en ouers) het feitlik geen Bybelkennis meer nie. Wie se skuld is dit?

Hoekom soveel haat en onvergewensgesindheid? Hoekom soveel siektes? Hoekom die werkloosheid en swak ekonomie? Hoekom is dit so donker in Afrika en die res vd wêreld ? Hoekom soveel magsvergrype?

Ek weet nie van jou nie, maar die God wat ek aanbid is goed. Hy het die wêreld goed gemaak. Hy die mens goed gemaak. Toe Jesus gekom het, het Hy juis God se goedheid kom wys in sy nuutmaak van mense en strukture! En Hy het sy volgelinge geleer om goed te wees! Dus weet ek, my God is nie die outeur van die kwaad nie! Hy bestry dit juis!

God het sy kinders in die Ou- en Nuwe Testament en daarna geroep om lig en goedheid te bring! Die kerk bring ervarings van God! Die nasies sal stroom na Jerusalem toe. Nie net om God se wil te hoor nie, maar omdat hulle gehoor het God Self is daar. Sagaria 8:21: “Daardie tyd sal uit die nasies tien man een Judeër aan die klere gryp en sê:”Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor God is by julle.” 1 Korinthiërs 14:25 sê wanneer mense in hulle gewete aangespreek word, sal hulle uitroep: “Waarlik God is hier by julle! God is hier by julle!”

Ons leef in ’n ervaringshonger tyd.  Kyk maar net na die groot aantal sportfanatici!  Mense het ‘n groot honger na ervarings van God.

As God die wêreld wil seën, seën Hy die kerk.

“Here, help ons om vir die wêreld te gee wat U aan ons gee. Amen.”

 

Share