Lewenskeuses-Week 9-Dag 1-Manipulasie versus beïnvloeding

Manipulasie versus beïnvloeding

Spreuke 15:27: “Wie hom verryk ten koste van ‘n ander, maak dat sy gesin verstoot word; wie omkoopgeskenke weier, sal lewe.”

Manipulasie het altyd ‘n selfsugtige motief. Dit wil die ander misbruik om iets te doen wat hulle nie uit vrye keuse sou doen nie. Daar is ‘n element van dwang daaraan verbonde.

Voorbeelde van manipulasie is vleitaal (sodat mense van my kan hou); omkopery; onbehoorlike bevoordeling; ‘n guns vir ‘n guns en afpersing.

Daarteenoor het positiewe beïnvloeding ‘n hoër doel. Dit is ‘n aansporing tot beter keuses. Dit het die ander persoon of saak se voordeel in die oog. Dit is gebaseer op vertroue en onselfsugtige leierskap.

Voorbeelde van positiewe beïnvloeding is aansporing tot waardegedrewe gedrag; beloning van prysenswaardige optrede; mentorskap en selfopofferende vriendskap.

Ons land het leiers nodig wat ander kan aanspoor tot beter optrede. Dit is gewone mense wat opstaan in ‘n situasie en leiding neem in dit wat goed en reg is.

Liewe Vader. Help ons om mekaar soos Jesus aan te spoor tot liefde en goeie dade. Amen.

 

Share