Dissipelskap: Week 2, Dag 2. Ek sal jou God wees.

Ek wonder of dit wat vandag bespreek word onder die begrip die “seën” van God, al vir jou ʼn werklikheid geword het. Het jy al tot die insig gekom dat jou omstandighede, hoe goed of sleg dit ook al mag wees, eintlik niks te doen het met die mate van “seën” wat jy van God ontvang nie?  Dit gaan alles daaroor dat God altyd en oral vir jou ʼn “God kan wees” as jy Hom net toelaat, en as jy bereid is om sy gehoorsame kind te wees. Vir Paulus was dit bv. so of hy nou op reis was, in gevaar was, vervolg is, in die tronk was, met klippe gegooi is, geslaan is of vals beskuldig is. In en deur alles het hy die seën van God beleef en kon hy vir ander tot seën wees. So was dit in der waarheid met al die dissipels in die vroeë kerk. Hoekom ervaar so min mense dit vandag? Is dit nie dalk omdat ons die seën op verkeerde manier of plekke soek nie?

Share