Dissipelskap: Week 2, Dag 5. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.

Ook hierdie belofte het God op ʼn baie besondere manier waar gemaak. Om dit ʼn werklikheid te maak, moes God nog baie nader aan sy afvallige kinders kom. Eers het Hy aangedui dat Hy graag naby hulle wil bly, deur ʼn tabernakel te laat bou waar Hy tussen hulle kon woon terwyl hulle op pad is na die beloofde land. Vanuit die tabernakel het hy die pad gewys, die pas bepaal, gepraat en bemoedig, geleer en onderrig. Later het Hy self in die vorm van sy Seun, tussen sy kinders kom “tabernakel” (Joh. 1:14), sodat hulle Hom kan sien, kan hoor, kan ervaar, sy hart kan beleef, sy groot genade kan leer ken. Dan, op Pinksterdag, kom Hy NOG nader, kom woon Hy BINNE ons, kom verander Hy ons harte en praat binne ons deur sy Gees met ʼn sagte fluistering. Waarom hoor so baie mense Hom dan nog steeds nie? Heel waarskynlik omdat Hy saggies praat en lei. Hy dwing Homself op niemand af nie. In ʼn wêreld met baie geraas, baie eise en baie kompetisie en gejaag, is dit dikwels moeilik om stil genoeg te leef sodat jy sy stil, sagte stem kan hoor. Mens moet leer om jouself daarop in te stel en doelbewus aan Hom aandag te gee, in stilte, totdat jy hoor.

Share