Dissipelskap: Week 3, Dag 1. Die Woord woon onder ons.

Jesus is niks anders of niemand anders as God se genade en liefde wat sigbaar, tasbaar, konkreet, teenwoordig en baie duidelik geword het nie. In Hom kom demonstreer God vir ons wat “genade op genade” beteken. In Hom kom demonstreer God vir ons hoe ʼn lewe tot eer van God in die praktyk lyk; hoe ʼn mens se lewe lyk wat geen ander doel of motivering het as net om die wil van die Vader te doen nie. In Hom sien ons hoe vry ʼn mens is wat weet wie Hy is (as geliefde kind van God) en daarom nie nodig het om vir Homself ʼn naam te probeer maak; Homself hoef te steur aan ander se praatjies en verdagmakery nie; Homself hoef te verdedig of verduidelik nie. Hy kom nie om gewildheid en goedkeuring te soek by die sogenaamde belangrike mense van sy dag nie, maar Hy kom eerder om God se liefde en aanvaarding tasbaar en duidelik te maak vir uitgeworpenes, vir randfigure, vir prostitute, vir tollenaars en sondaars. Hy word daarom beskuldig daarvan dat Hy ʼn “vriend van tollenaars en sondaars” is, dat Hy ʼn “vraat en ʼn wynsuiper” is. Waarvan “beskuldig” mense jou as God se verteenwoordiger?

Share