Dissipelskap: Week 3, Dag 3. Jesus leef om God se Naam groot te maak, nie sy eie nie.

Hoe belangrik kan ons eie naam en reputasie tog nie vir ons wees nie? Is dit nie omdat ons in ons diepste vanuit ʼn oortuiging leef dat ons eintlik hier is om net onsself te verteenwoordig en te promoveer nie? Daarom praat ons maklik “uit ons eie”, soos “ons dit sien”.  Jesus sê dat so iemand se woorde nie geloofwaardig is nie. Net hulle wat nie hulle eie eer soek nie, maar die eer van die Een wat hulle gestuur het; wat leef om sy Naam te verheerlik en groot te maak, hulle woorde is geloofwaardig.

Ek is oortuig daarvan dat ons van baie onnodige spanning en agterdog verlos kan word, as ons net weer verstaan wie ons regtig is: Verteenwoordigers van die lewende God, nie van onsself nie! Dit  kan ons help om onsself baie minder ernstig op te neem en te erken dat hierdie lewe nie regtig oor myself gaan nie, maar wel oor God! Daarmee saam was Hy my genadig om my te kies as een van sy verteenwoordigers wat geroep word om tot sy eer te leef, sodat BAIE MENSE sy liefde en goedheid kan leer ken.

Share