Dissipelskap: Week 4, Dag 2. Die Weg, die Waarheid en die Lewe.

Moontlik voel jy nog altyd dat jy uitgesluit is, of nie volkome deel in God se oorvloed nie. Dit mag wees dat jy wonder hoe jy daaraan deel kan kry. Jesus het vir ons kom sê: “Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe”.  Die Weg waarheen? Terug na gemeenskap met God wat dan ook die oorvloed van God inhou. Die Waarheid waaroor? Die Waarheid oor werklike sin, betekenis en doel van jou bestaan as verteenwoordiger van God. Buite hierdie waarheid, kan daar nooit werklik volledige sin en betekenis wees vir jou lewe nie. Watter tipe Lewe?

Die oorvloedige Lewe van God van wie alles uitvloei wat goed, mooi en reg is soos ʼn onophoudelike fontein van goedheid en guns. Uit Hom vloei genade op genade, teerheid, sagtheid, ontferming, begrip, liefde, wysheid, omgee en ALLES wat jy REGTIG NODIG het – in oorvloed. Jy sal dit nooit kan uitput nie! Die geheim is om net by Hom te leer vertoef met die wete dat jy in die TEENWOORDIGHEID van ware LEWE is; om dan te ontspan en te ontvang wat Hy deel terwyl jy jouself oopstel vir sy sorg en aanraking!

Share