Dissipelskap: Week 5, Dag 1. Tema: Wees versigtig met dit wat in jou hart aangaan.

Wat dryf jou regtig in die lewe? Wat leef in jou hart ter harte? Om in lyn te wees met God se wil vir jou lewe of om sukses te behaal in die lewe? Het jy al ooit gewonder waarom so baie kinders van die Here net so behep is met “sukses” as die wêreld waarin ons leef? As dit gaan oor sukses, gaan dit gewoonlik oor jou eie naam (dit bring mee dat mense jou bewonder en goed oor jou praat); oor jou eie koninkryk (dit bring mee dat jou bankbalans stewig groei); oor jou eie wil (dit vra van jou om iemand te wees wat “slim” te werk kan gaan).

Het jy al begin agtergekom dat dit in die koninkryk van God,  en as jy wil leef as sy verteenwoordiger, nooit oor “sukses” gaan nie? Dié woord kom glad nie in die Bybel voor nie! In God se koninkryk en by sy volgelinge, is daar net een beginsel wat voorop staan, naamlik GEHOORSAAMHEID. Dis al wat jou op die plek kan bring waar God jou wil  hê; waar sy Naam grootgemaak sal word, waar sy koninkryk ook deur jou sal kom en waar sy wil sal geskied.

Daarom is dit belangrik vir God se kinders om te waak oor  hulle harte; oor ons diepste dryfvere; oor ons motiewe; oor wie ons werklik navolg; oor waarheen ons regtig op pad is. Ons moet leer om BEWUSTELIK te leef en aandag te gee aan dit wat ons  doen en waarom ons dit doen.

Share