Dissipelskap: Week 5, Dag 4. Word verander! Maar hoe?

Ongelukkig kan niemand van ons onsself verander om “beter mense” of “beter Christene” te word nie. Die wat hard probeer om dit reg te kry, sal baie goed weet dat hulle maar meestal net voorgee dat hulle dit “regkry”. Daarom is dit so bevrydend dat Christus ons uitnooi om te leer om tyd met Hom te spandeer, want dan WORD ONS VERANDER deur sy liefdevolle aanraking en teenwoordigheid. Jy hoef dit nie te probeer doen nie, Hy doen dit! Hy nooi ons uit na Homself as Lig, want in sy lig kan ons sien wat nodig is; Hy nooi ons uit na Homself as Brood, want Hyself voed ons en versadig ons honger;  Hy nooi ons na Homself as Lewende Water, want Hy versadig ook ons diepste dors; Hy nooi ons na Homself as die Wingerdstok, want Hy wil ons lewe vul met sy Gees sodat ons spontaan vrug kan dra; Hy nooi ons na Homself as die Herder, want Hy wil ons lei op paaie waar ons lewens vol kan word van sy “goedheid en guns” wat ons volg, waar ons ook al gaan. Waarom so hard probeer as jy maar net kan reageer op sy uitnodiging en jouself kan oorgee aan Hom en sy sorg en leiding?

Share