Dissipelskap: Week 6, Dag 5. Visie of Ambisie.

Het jy al tot die insig gekom dat dit geheel en al onmoontlik is om ʼn volgeling van Jesus te wees solank as wat jy gedryf word deur persoonlike ambisie of die najaag van sukses? Waarom? Omdat dit AL jou aandag en tyd sal vra. Dit sal van jou vra om voortdurend “wakker” te wees, gereed te wees en oop te wees om geleenthede tot sukses raak te sien en aan te gryp. Dit laat baie min tyd oor om werklik aan God aandag te gee. Mense wat deur ambisie gedryf word, raak “besige mense”. As jy vra, “Hoe gaan dit?”, is die antwoord: “Net besig, dankie”.  Hulle voel soms of hulle net nie grond vat nie en “weet nie waar gaan al die tyd heen nie”.

Eers as jy jou kruis opneem (sterf aan jou eie naam, koninkryk en wil – of dan ambisie), kom daar ruimte in jou hart vir God se visie. Dan kan jy begin aandag gee aan dit waarmee God besig is. Dan begin jy agterkom dat die dinge waarmee Hy besig is (ook in jou lewe), baie belangriker is as die paar goedjies waarmee jy besig is. Dan ontdek jy al meer wat dit beteken dat die wêreld eintlik oor God en sy koninkryk gaan en nie oor jou en jou koninkryk nie. Dan word jy al meer vry om Hom na te volg en die visie wat Hy in jou hart plant uit te leef. Eers dan leer jy Hom regtig ken, want dan begin jy Hom van dag tot dag so dophou dat jy Hom sien werk. Jy word bewus daarvan dat die hele wêreld gevul is met sy grootheid en heerlikheid, met sy inspraak en betrokkenheid. Al wat nodig is om alles te sien wat Hy doen, is om jou aandag aan Hom te gee, om stadiger te leef, met groter bewussyn van wat Hy doen.

Share