Dissipelskap: Week 7, Dag 3. Dissipels is toeskouers van dit wat Jesus doen.

Om ʼn toeskouer van Jesus te wees: wat sou dit vra? Dit begin natuurlik by die geloofsaanname dat Hy wel by my lewe betrokke is; dat Hy wel besig is om met my ʼn pad te loop, om my te leer en te onderrig. Nie net tydens sekere tye nie, maar elke dag die hele dag lank. Die wat dink dat dit nie so is nie, dink maar net so omdat hulle aandag deur ander goed opgeneem word. Daar is dus nie werklik die vermoë of die wil om aan Jesus aandag te gee en om Hom dop te hou nie.

Die volgende stap is om te leer kyk, luister, voel op ʼn manier wat my bewussyn van Hom en wat Hy doen, sal verruim. Ek wil voorstel dat jy dit sal begin oefen deur iewers in die natuur te gaan stap. Neem dan alles om jou waar asof jy dit nog nooit voorheen gesien het nie. Kyk met aandag na alles om jou, groot en klein, plante, blomme, bome, berge, diere, insekte, ens. Luister met aandag na alles wat jy kan hoor in die omgewing. Ervaar, voel wat in en met jou liggaam gebeur, die son op jou vel, die wind wat waai, sensasies van warm, koud, ens. Proe as dit moontlik is aan grassies of iets wat veilig is om aan te proe. Ruik aan blomme, plante. Raak VERWONDERD oor alles rondom jou.

As jy dan die volgende keer uit die Bybel lees, doen dieselfde. Lees en neem waar asof jy dit nog nooit voorheen gesien of gehoor het nie. Raak VERWONDERD oor wat jy sien en hoor. Leer dan om op die manier van dag tot dag te leef – met VERWONDERING! Met die bewussyn dat Jesus jou Herder is wat voor jou uit gaan en besig is om op BAIE MANIERE met jou te praat! Jy sal verbaas wees oor wat gebeur.

Share