Dissipelskap: Week 7, Dag 4. Visie skakel alle kompetisie uit!

Besef jy dat ʼn lewe gebaseer op die visie wat van God af kom, die enigste manier is om werklik ʼn “vry” lewe te leef?  ʼn Lewe wat nie met ander vergelyk word of met ander kompeteer nie. In ʼn lewe van gehoorsaamheid aan God se leiding, is daar nooit ʼn nodigheid om besorg te wees oor wat ander mense beplan of gaan doen nie; of hulle nie dalk een of ander idee of plan voor jou gaan implementeer nie. Dit is immers die visie wat God vir jou het en die uitvoering daarvan is nie afhanklik van hoe goed jy is; hoe slim jy te werk gaan; hoe vinnig jy is of enigiets wat in die wêreld so belangrik is nie. Dit hang net af van jou gehoorsaamheid aan sy leiding.

Jy mag dalk dink dis ʼn oorvereenvoudiging. In hierdie wêreld is dit net nie so maklik nie. Ek gee toe dat dit nie altyd maklik is in die wêreld nie. As jy egter leer om werklik vir Christus na te volg en leer om jou volle aandag aan Hom te gee, sal jy gou agterkom dat Hy wel vir sy kinders op unieke maniere sorg.

Share