Dissipelskap: Week 9, Dag 3. Betekenis as God se verteenwoordiger.

In Psalm 115:8 lees ons dat mense net soos die gode word wat hulle aanbid. Daar is so baie waarheid in die stelling, vandag nog. Mense word soos “die god wat hulle aanbid”. As die god wat jy aanbid dus hard en veroordelend is, sal jy ook so wees; as die god wat jy aanbid gevoelloos en koud staan teenoor mense in nood, sal jy dit ook doen; as die god wat jy aanbid almal wat anders is as wat hy hulle graag wil hê verdoem tot die hel, sal jy dit ook doen. Jy verteenwoordig die God wat jy aanbid.

As die God wat jy aanbid dan vir jou lewend word in die Persoon van Jesus Christus, wat nie-veroordelend, aanvaardend, sag, vol meegevoel en medelye, vriendelik en geduldig is met alle mense, veral met randfigure, dan sal jy ook so word. Onthou, Jesus is die mees volmaakte uitdrukking en bekendmaking van God wat ons het. As dit wat in die Ou Testament van God gesê word, anders is as wat Jesus is, dan is Jesus vir ons die korreksie op daardie “verdraaide beeld” wat mens toe van God gehad het. Namate Jesus dus, met al sy eienskappe, genade en goedheid, jou lewe oorneem; namate Hy in en deur jou begin leef (nie namate jy Hom probeer na-aap nie), sal jou lewe betekenis kry as ʼn ware verteenwoordiger van God.

Share