Week 1 – Dag 3/Day 3

Waar het ek die boodskap gehoor en by wie?

Dit is vir my belangrik dat jy in hierdie reis ook sal verstaan dat God ons nie net roep deur ‘n braambos (Moses) of ‘n stukkie skaapvel (Gideon ) nie maar dat Hy gewone mense oor ons pad stuur om ons van die evangelie te vertel.

 

Dalk het jy die boodskap van die evangelie by jou ouers in jou huis van grootword gehoor. Stories wat pa, ma of oupa, ouma vertel het van Jesus Christus wat jou aangegryp het. Ander sal weer vertel van hoe ‘n pastoor, dominee of onderwyser hom/haar vertel het van Christus, dalk by die skool of ‘n kamp. Vir ander was dit vriende, ‘n boetie of sussie wat hulle na Christus gelei het. So weet ons dat iemand (onthou die natuur is ook iemand) ons van Christus vertel het.

 

Mense het my vertel van Christus, sy liefde en genade, sy sagte hart en oë wat nie met haat en verwyt kyk nie. Ek het die boodskap by iemand gehoor en my eie gemaak. Die tekste, die manier hoe ek die boodskap deur mense gehoor het dring my om dit te deel. Dit borrel in my sê die liedjie…

 

Die interessante van hierdie gesprekke is natuurlik dat elke gesprek anders was. Anders nie net in die sin dat elke gesprek uit twee unieke mense bestaan het nie maar anders omdat die doel van die gesprek anders was. In een instansies was die doel om jou te vertel van God se genade. As verlore mens is dit net God se genade wat jou kan red. Jy kan niks doen om jou redding te verseker nie. Jy het my gehelp om dit te verstaan. ‘n Ander keer was die gesprek weer oor Christus wat jou kan help om jou verhouding te herstel. Christus het die verhouding tussen ons en God herstel. Hy het ons weer versoen, vrede gebring tussen ons en God, daarom kan verhoudings weer herstel word. Dan weer, is daar ook die gesprek waar jou seerkry en nood voor Christus se voete neergesit word. Alleen God kan jou help om met jou seer om te gaan. Rom 11: Niks kan ons skei van die liefde van God nie..

 

Ek vertrou dat jy nou begin agterkom dat God mense gebruik ( hulle stories) om vir ander mense ‘n bepaalde boodskap te gee. Die meeste van ons het hierdie boodskap van Christus deur mense ontvang en nie op ‘n bo-natuurlike manier nie.

Share