Week 3 Dag 2 Ons word gestuur as vrede draers

Water les mense se dors so ‘les’ ons as gestuurdes mense se konflik en ongeduld. Ons is mense met ‘n boodskap van vrede ( Joh 20:21).

Ons bring vrede tussen mense. Ek en jy dra die ‘wit vlag’. Die wit vlag wat die teken is dat jy nie meer verder wil oorlog maak nie maar dat jy vrede wil bring. Dit is wat ons in hierdie wêreld inbring. Vrede. Vrede tussen man en vrou, in families in gemeenskappe, in ons land en tussen lande.

Hierdie boodskap is nie net ‘n vredesboodskap waarin mense ophou baklei en vredemaak nie maar dit is ook ‘n boodskap waarin ons God se vrede ontvang.
‘n Vrede wat alle verstand te bowe gaan (Fil 4:7). Dit is nie ‘n vrede waar ons net mooi woorde vir mekaar het nie maar dit is ‘n vrede wat maak dat ek kan aangaan met my lewe. Hierdie vrede help dat ek myself en ander, anders sien. Ek sien dat ander is ook geskape na Sy beeld. Ek kry, vrede wanneer ek besef dat dit nie my aardse besittings is wat my geluk, gesondheid, of mag gee nie maar God se vrede gee my vrede.

Share