Week 3 Dag 5 Nie nuwe ‘gimmick’

Missio dei vra dat ons mense sal wees, gestuurdes wat as volgelinge van God in en deur ons geloofsgemeenskappe ( kerk) gestuur word om mense in hulle bepaalde bly en werk omstandighede te vertel van God. ‘n Gestuurde is dus nie iemand wat spesiaal geroep en gestuur word nie maar dit is ‘gewone’ christen gelowiges wat in alle daagse beroepe werk, wat gestuur word. Ek en jy , gewone mense, ons word die draers van die evangelie.

Dink net aan hoeveel ‘truuks’ ons al aan blootgestel was om die evangelie beter of sterker te kon oordra. In die kerke was daar die gesprek oor die belangrikheid van selgroepe asof dit die enigste oplossing vir die kerk sou wees. Toe volg die debat oor sang en orkeste (bands) daarna was daar die siening om jou geboue so vriendelik as moontlik te bou. Geboue is verander sodat kinders eerder na die kerkgebou toe sou wou gaan as na winkelsentrums. Vandag is die debat meer gefokus op hoe kan ons die tegnologie, selfone, ipads en ipods gebruik om die boodskap beter oor te dra. Daarby het ons die probleem dat ons daarvan hou om na ander gemeentes se suksesse te luister want ons wil dit graag by ons ook doen sodat ons ook suksesvol kan wees.

Missio dei is nie ‘n nuwe ‘truuk’ om mense deel te maak van die Koninkryk van God nie. Dit vra ‘n opregte lewe voor God, ‘n lewe wat ‘n alternatief bied van die gejaag van die wêreld. Gestuurdes, gestuur deur God om in hulle elke dagse omstandighede, werk en bly plek deel te wees van die lewende water vir die wêreld.

Share