Week dag 4 Saam met Sy kerk

Waar sien mense God? Die kerk is die plek waarheen ek mense vat wat God in die wêreld wil sien. Die kerk is een van die openbare vensters van God se koninkryk en mense in die wêreld kyk na die kerk om God te sien.

Hulle kyk deur die vensters na binne om te sien wat en hoe die kerk goed doen. Die kerk behoort so te leef dat die wêreld sal vra waarom en wat gebeur daar, want dit lyk of die mense wat by die kerk bymekaar kom deel is van iets groters as die stryd in die lewe. Die wyse waarop die kerk werk en leef moet die heerskappy van God aan die wêreld wys.

Soos gestuurdheid ʼn kenmerk van die Drie-Eenheid is en daarom ook van gelowiges, moet dit ook ʼn kenmerk van die kerk wees. Ons weet dat God gelowiges ook in groepe ( twee twee) of in kerkverband uitstuur. God stuur sy kerk om in die wêreld te leef.

‘n Gevaar is dat gelowiges kan dink dat sy/haar kerk is die enigste plek waar mense kan inskakel. Dat hierdie kerk die enigste regte waarheid het en ander kerke vals en dwaalleer verkondig. Tog weet ons dat dit nie so is nie. Maak seker dat die kerk by wie jy inskakel nie ‘n droë rivierloop of vloedwater is nie maar ‘n standhoudende fontein.

Share