Week 4 Dag 3 Ons hanteer mekaar gelykwaardig

Hoe hanteer ek mense gelykwaardig en menswaardig. Kom ons sê eers wat ek dink ons nie behoort te doen nie. Ons moet nie mense kategoriseer nie – ons moet nie mense in hokkies plaas nie. Daar is soveel maniere, programme en persoonlikheidsontledings wat die wêreld sekere karaktertrekke aan ons wil toeskryf. As jy ‘n ekstrovert is dan sal jy so en so maak, as jy emosionele mens is sal jy weer jou godsdiens op so of so manier beleef. So doen ons ook met mense van kleur. Ons kategoriseer maklik mense van kleur.

Gelykwaardig beteken ons aanvaar dat alle mense is gelyk. Menswaardig beteken dat ek elkeen in sy eie reg sal erken en sy mensheid saam met hom/haar sal vier. Ons is geneig om juis dit nie te leef nie. Mense is as gelykes geskape. Ons wend menslike maatstawwe aan soos, geld en kwalifikasies om te besluit waar hulle in ons voedselketting van belangrik na onbelangrik pas.

Share