Week 4 Dag 4 Saam is ons meer

Konoinia of gemeenskap van gelowiges, beteken dat ek rykdom vind in die samekomste of saamwees met ander gelowiges. Gemeenskap van gelowiges beteken soos in die verhaal van die Emmaus gangers ‘n saamloop, nie net met my vriende nie maar ook saam met die ‘vreemdeling’. Ek bid en droom saam met hulle. Ek eet saam met hulle en dan gaan my oë oop en ek erken Christus wat saam loop. (Lukas 24:31 “Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn.”)

Ons glo ook dat in die kolletief (gemeenskap van gelowiges) lê daar wysheid. Omdat ek nie altyd weet wat die regte en beste besluit is nie kan ek vertroosting vind by ander gelowiges wat saam met my luister na God se stem. Die Gees is tog gegee aan die gemeente en wanneer een mens die stem van God hoor moet daar ander wees wat dit ook uitlê.

Daar is soveel tekste wat die gemeenskap van gelowiges vier. Vir my is die mooiste natuurlik die tekste waar die nagmaal gevier word. ( Die instelling van die nagmaal Lukas 22:14). Hier kom gelowiges saam om ‘n tafel om te eet en te drink. Die nagmaal leer ons dat om so saam te eet en drink beteken die viering van die gemeenskap van gelowiges. Die ete is ook ‘n fees maaltyd. In hierdie maaltyd vier ons saam die fees van oorwinng van Christus wat gesterf en uit die dood opgewek is. Hierdie gemeenskap van gelowiges rondom die tafel is ook die waarborg dat Christus ons nooit alleen sal los en ons mekaar as gelowiges nie net kan uitlos nie. Natuurlik is hierdie ete ook ‘n hoop ete. Ons vier die hoop wat ons in Christus se gebreekte liggaam kry. Ons sal nooit so gebreek word dat ons nie ook saam met Homs sal wees nie.

Share