Week 4 Dag 5 Ons kan ook skep

God het ons geskape, na sy beeld het hy ons geskape. Elke mens is ‘n afbeelding van God, het iets van God in Hom.

As skepsel verteenwoordig ek die Skepper in wie ek glo (Gen1:28). Daar is verskeie maniere waar ek hom kan verteenwoordig. Somtyds in die werksplek ander kere deur dit wat ek in die verhoudings doen. Dink maar aan jou eie lewe waar jy werk, speel en bly. Vir te lank het ons ‘n onderskeiding gemaak dat die kerk se sake is kerk se sake en wêreld se sake, wêreld sake. Die spanning tussen my persoonlike lewe en my profane (heilige lewe) was ‘n dans wat nie gepas nie, nie die musiek, dansmaat of die ritme nie. Wanneer ek my lewensdans dans as verteenwoordig dan dans ek my hele lewe toegewy aan God.

God, Drie enig is ook die Skepper God wat uit niks geskep het nie. Hierdie gawe het hy ook aan ons as mense gegee. Ons kan uitvind, nuut dink, kreatief wees, ons kan skep. Jy kan skep deur te teken, skilder, verf, klavier speel of gedigte skryf – hierdie skeppingsdrang is deel van wie ons is. Ons skep selfs met taal– jy kan stories vertel, jou lewensverhaal vertel alles wat in jou lewe gebeur. Ons skep met woorde lofsange (Ps 148) aan God en daarmee ook hoop.

Ek is ‘n afbeelding van God , die Skepper se skepsel. Ek leef met hierdie gawe binne my. Hierdie gawe dra ek in my verhoudings waarin ek staan saam.

Share