Week 5 Dag 3 Jy is nie ‘n skoon bladsy nie

Geen mens is net ‘n skoon bladsy waarop niks geskryf is nie. Selfs as jy as baba gebore word kom jy alklaar met ‘bagasie’ die wêreld in. Dit wat jou ma ge-eet of gedrink het gedurende die swangerskap het ‘n invloed op jou vorming. Sy kon hard gewerk en ge-stress het dit alleen maak dat daar alklaar iets op jou bladsy geskryf staan. Soos wat jy grootword skryf mense op jou bladsy. Natuurlik skryf jy self ook op jou bladsy. Ons kan dit wat geskryf is beskryf as ‘n kleed wat ons onbewustelik aanttrek.

Elke mens is dus meer as wat jy op die oog af kan sien. Daar is innerlike, stukkende plekke en mooi oomblikke, tye wat hulle ver van God was en ander weer waar hulle naby aan God was. Jy en ek sien net die uiterlike raak.

Inkarnasie help ons om ‘n nuwe kleed te kan aantrek. Dit is ‘n Christus kleed. Christus kom help my om weer my bladsye waarop geskryf is te verstaan en soms wanneer dit nodig is ook uit te vee. Christus doen meer as net ‘n persoonlike verstaan van waarvandaan ek kom en wie ek is, Christus help my om ook die ander so raak te sien. ‘n Nuwe mens wat oorgemaak is, weer gebore is .

Prakties help Christus se vleeswording vir my en jou om ’n inkarnasie-leefstyl te leef. Inkarnasie is om soos Christus, met mense te wees, waar hulle ook al is en hoe hulle ook al is.

Share