Week 5 Dag 5 Leeg of skoonmaak

Inkarnasie help ons om te verstaan dat daar is geen ander God wat sy godheid ‘prysgee’ om onder mense te kom woon nie. Ons het reeds verwys na God se ontlediging. Deur dit te doen het Hy naby aan ons gekom. Hy het met sy sterwe die voorhangsel van die Tempel laat skeur (Matt27:51). Mense kon nou deur die heilige deel van die tempel, na die aller heiligste gaan om God te ontmoet. Hulle het nou direk toegang tot God en moes nie deur die hoë priester of iemand praat om met God te praat nie.

Wanneer die proses van ons eie ontlediging begin plaasvind verstaan ons die belangrikheid dat ons is net so gebroke soos die ander mense wat ons pad kruis.
Wanneer die Heilige Gees ons lei om deel te wees van die lewe en karakter van Christus bring dit ‘n diep innerlike verandering in die lewe van gelowiges. Dit lei onder andere tot selfondersoek, en die afstanddoening die self en van ons mag.

Kenosis is die Griekse term wat in die Bybel gebruik word om Jesus se se selfprysgawe te beskryf (Fil. 2:5-11). Selfprysgawe is die teenoorgestelde van selfhandhawing en selfvervulling. Selfprysgawe is deel van die wese van God.

Die Vader stuur die Seun, en gee daardeur sy Seun prys te wille van sy liefde vir die wêreld. Die Seun is gehoorsaam aan die Vader se sending en géé sy lewe prys om só versoening en heling te bring. Die Gees kommunikeer die opoffering van die Vader en die Seun. Sonder opoffering was daar geen sending of verlossing nie. As dissipels volg ons Christus op ‘n pad van selfprysgawe.

Share