Week 6 Dag 3 een liggaam baie mense

Die Bybel beskryf hoe dit nie net vir die liggaam moontlik is om saam te werk nie maar dat dit vir die liggaam noodsaaklik is om saam te werk (1 Kor 12:12). Die liggaam bestaan uit mikrokulture. Die liggaam , of groep gelowiges of mikrokulture het netwerke nodig vir die bediening. Soos wat die liggaam nie kan funksioneer sonder die voet of hand nie so het die kerk al die (mikro)kulture nodig om goed te kan funksioneer.

Die kerk is nie net die versamelplek vir gelowiges nie maar is ook die vertrek-, wegspring- of die afspringplek waarvandaan gelowiges in die wêreld inbeweeg. Hulle kom by die kerk bymekaar, luister saam na God se wil en gaan uit na die wêreld om dit wat gehoor is te gaan doen.

Die kerkgebou is nie die doel opsigself maar dit wat by die gebou plaasvind is belangrik.

Share