Week 6 Dag 4 God werk buite om die kerk ook

Wanneer ons van die tekste lees wat die gemeenskap van gelowiges beskryf lees jy dat daar heelwat beelde is wat gebruik word. Lees gerus 1 Kor 3:3 en verder. In die teks gaan dit oor die bou van die huis wat aan die einde dan die bou van die tempel word. Alhoewel verskillende materiale gebruik word om te bou is die teks duidelik dat die een boumateriaal nie belangriker is as die ander een nie. Goud beteken jy werk beter as die een wat met hout werk nie. Elkeen se gawe en passie verskil maar soos wat hulle hande vat vorm hulle saam ‘n legkaart wat ‘n verskil maak.

Net so werk verskillende kerke verskillend. Die plek waar die bepaalde kerk is bepaal ook die bediening van die gemeente. Jy sou die plek ook kan beskryf as die konteks wat alles insluit.

Konteks is nie net die plek ( fisies) nie maar is ook die kultuur. Kultuur is alles wat mense doen. Die gemeente wat net boere in sy kerk het sal mos anders bedien as die gemeente wat in die middel van die stad is. Die konteks van gemeente tot gemeente verskil. Jy moet eers die konteks waarbinne jy wil werk, woon en die evangelie wil bring ken en verstaan voordat jy iets begin doen. ‘n Plattelandse konteks word anders bedien as ‘n middestad konteks.

Ons moet ook nie die fout maak dat ons dink God werk net in en deur die kerk (mense wat by die kerk aanbid) nie. God werk in die kerk maar Hy werk ook op verskillende maniere buite om die kerk.

Share