Week 7 Dag 3 omgewing of konteks

Dink vir ‘n oomblik waar jou kerk betrokke is in die wêreld. Lees nou Matt 25.

Wat is die vernaamste kenmerk van die omgewing waar jy bly? Hoeveel mense bly daar? Wat is hulle inkomste? Waar koop en ontspan hulle? Dit is alles deel van die konteks. Natuurlik is hierdie vrae alles deel van die oppervlak konteks waar jy kerk beoefen. In dieselfde oefening moet jy ook dieper vrae begin vra –Wat is die waardes in julle gemeenskap? Hoe hanteer julle mense?

Ek begin met hierdie vrae om iets te wys van hoe belangrik dit is dat die kerk en die konteks nie vreemd vir mekaar moet wees nie. Ons kan nie groot en moderne geboue oprig in arm plakkerskampe nie. Die kerk moet nie wêreld vreemd wees nie. Die keerk moet ook nie so verwêrelds dat daar nie ‘n duidelike onderskeid is tussen wêreld en kerk nie.

Soveel te meer die bedieninge wat die kerk het. Die teks wys daarop dat dit het gegaan oor dors en honger – jy het dit raakgesien. Hoeveel kerke dink jy sien nie die nood in hulle omgewing raak nie? Die uitdaging hier is dat wanneer jy die nood raaksien en jy besef dat God in Christus ge-inkarneer vlees geword het bly die vraag hoe is die kerk by hierdie nood betrokke. Gee mense net kos of word liggaam en siel deel van die kos wat gegee word.

Share