Week 7 Dag 5 kultuur en kerk

Wat bedoel ons met kultuur. Elke konteks het sy eie bepaalde kultuur. In hierdie boek verstaan ons kultuur as alles. Dis die manier hoe ons eet, drink, kuier, werk en gesels. Die kerk kan nie losgemaak word van die kultuur van sy lidmate nie.

Ons verstaan nie meer kultuur soos voor 1920 nie. Kultuur was toe verstaan as ‘n manier van onderskeid maak – as jy kultuur het is jy iemand wat geleerd is en daarom ook gekultiveerd. Vadag met die tegnologiese ontwikkeling is dit nie meer so nie. Kultuur is alles wat jy doen. Kultuur is die wyse waarop jy praat, uitdrukkings gebruik maar dit is ook die manier wat jy leef. Kultuur is die samebindende krag of eienskappe wat mense deel.

Die kultuur kan nie losgemaak word van die skeppingsopdrag dat ons die aarde moet bestuur en daaroor moet heers nie. Ons beoefening van ons verskillende kulture ( Rom 14 een glo jy mag alles eet en ‘n ander glo weer iets anders) kan nie losgemaak word van ons gestuur wees nie. Skepping, kultuur en gestuur wees is dus naby aan mekaar.

Share