Week 8 Dag 1 Kerk is belangrik

Die kerk is een van die voertuie wat ons as gestuurdes kan gebruik. Daarom is die kerk nie ‘n doel opsigself nie maar ‘n handige voertuig wat ons help om in die wêreld in te ry. Een van die redes daarvoor is dat die kerk kan groter bedieninge aanpak as wat enkel gelowiges kan.

In die vorige hoofstuk het ons mekaar daaraan herinner dat die kerk die konteks waarbinne hy leef en werk goed moet ken. In hierdie hoofstuk gaan ons die kerk nie net as organisasie verder ontgin nie maar ook as ‘n organisme. Onder organisasie verstaan ons dat die kerk gestruktureer en georganiseer moet kan werk. Daar moet vergaderings en kommissies wees en dan moet daar finansiële kontrole wees . So moet die kerk ook as organisme ‘n meelewende lewe he – mense moet mekaar ken en verhoudings moet gebou word. Siek en eensame mense moet besoek word en daar moet saam gedroom word.

Wat is nog belangrik wanneer ons oor organisasie en organisme praat?

Share