Week 8 dag 3 Skep

Die organisasie moet altyd aan die organisme ruimte gee om te kan skep. God skep en herskep. Hy is altyd besig om mense te help om te verander of te herskep.

Die herskepping van God is natuurlik ook met die oog op die eindtyd of die eskatologie. In die skepping of herskepping is die vraag ten diepste ook ‘n vraag na die rol wat gestuurde mense het aan die eindelike vervulling van die heelal. Ons praat van die, alreeds en die nog nie. Ons is geskep, deel van die herskepping maar ons is nog nie klaar herskep nie.

Die kerk moet daardie plek wees waar mense hierdie spanning kan aanvoel. Die kerk staan dus nie teenoor die skepping nie maar die kerk is die plek waar daar tekens moet wees van die herskepping. Ons is nogsteeds vasgevang in realiteit van ons swaarkry hier op aarde, die gebrokenheid en ons broosheid maar in die broosheid en gebrokenheid is ook die heling, die gesond word. Die tekens van die herskepping. Die wêreld moet dit kan sien in verhoudings wat herstel word hulle moet iets beleef van hoe siek mense gesond word wanneer hulle God in hulle lewe inlaat. Die alreeds en die nog nie van ons bestaan.

Share