week 9 dag 1 Geloofgewoontes verf met basis kleure

Ons het tot hier ons afhanklikheid van God Drie-enig belei, erken dat ons geroep en gestuur is, geleer hoe om verhoudings te bou en mense te help wat stukkend en gebroke is. Ons het gesien dat die kerk waaraan ons behoort ‘n goeie voertuig kan wees veral waar bedieninge te groot is om alleen te hanteer. Ons het gesien dat die kerk se strukture en organisasie ons help om as gestuurdes God in die wêreld raak te sien.

In hierdie laaste hoofstuk raak ons heel prakties. Wat kan ons doen om ons te help op hierdie nuwe reis.

‘n Beeld wat my gehelp het om te verstaan hoe ek moet leef is die van ‘n verwer of skilder. Daar is ‘n ou doek waarop ons geskilder het. Dit is die doek van 20 en selfs 30 jaar gelede geskilder is en ons is gedwing om daarna te kyk en selfs te gebruik. Dit is vol strukture en klink klaar antwoorde, vol organisasie en niks organisme, vol kortafstand en langafstand lopies maar geen aflosse nie. Selfs taak georienteerd en nie verhoudings gedrewe nie.

Die ou doek het maklike en vinnige antwoorde gegee.

Gooi ons nou die doek weg? Nee ons gebruik die drie basis kleure waarmee ons op die ou doek geskilder het. Blou rooi en geel. Ons gebruik die Gereformeerde teologie, die formuliere van eenheid, die sola’s en die Triniteits teologie om op ons nuwe doek te verf. Ons gebruik die kennis en uitleg van eeue se bediening wanneer ons met die nuwe doek begin.

Share