Week 9 Dag 2 Nuwe taal

Nuwe taal
Hierdie nuwe doek vra ‘n nuwe taal. Ons sal aan gedagtes en drome nuwe woorde en begrippe moet gee. Ons sal nuut moet dink oor hoe ons artikuleer. Bv: Wanneer jy op die ou doek praat van familie dink jy onmiddelik aan pa en ma en twee kinders. Pa werk van 08:00 – 17:00 en ma is ‘n huisvrou. Die nuwe doek en nuwe taal is baie versigtg om net te praat van ‘n familie sonder om baie duidelik inklusief te praat. Die nuwe doek wil saamgestelde gesinne, oupa en ouma gesinne en enkel ouers ook insluit wanneer daar gepraat word van familie bediening.

Share