Week 9 dag 5 gewoontes

Om ons te help om met ‘n bewustheid van God te leef kan ons ook gebruik maak van die aanleer van gewoontes. ‘n Geloofsgewoontes gaan nie net oor die oordra van kennis en inligting nie maar dit gaan oor hoe leef ek voor die aangesig van die Here.

‘n Geloofsgewoonte word ‘n leefwyse. Dit help jou in die vorming van jou karakter, bind jou aan ander en gee jou wysheid om in die wêreld te leef. Iets word ‘n gewoonte as ek dit gereeld doen. As ek byvoorbeeld 4 van die 7 dae iets beoefen gaan daardie iets na 100 dae ‘n gewoonte word. Dan gaan ek nie meer doelbewus dit beoefen nie want dan is dit deel van my daagliks handel en wandel.

‘n Gewoonte wat ek kan aanbeveel vir jou en jou vriendekring of vir julle gemeente is die gewoonte: wandel in die woord. Dit is gewoonte waar jy die groep in twee twee deel verkieslik mense wat mekaar nie goed ken nie. Vriendelike vreemdelinge vir mekaar. Dan word die teks 2x gelees. Elkeen kry kans om oor die teks te dink en dan deel hy/sy wat hy/sy in die teks raaklees of hoor. Die ander vriendelike vreemdeling luister aandagtig en gee terugvoer aan die groter groep wat hy/sy gehoor het van sy vriendelike vreemdeling.

Wandel in die Woord is ‘n groepsgewoonte wat jy met groot vrug kan gebruik. In die beoefening van die gewoonte ontwikkel, jy die luistervaardighede en ‘n gemaklikheid om met die teks te werk.

Ek gaan jou voorstel aan 5 ander gewoontes wat jy by jouself kan inoefen. Daar is natuurlik meer gewoontes maar hierdie 5 help my in my daaglikse lewe. Ek beskryf die gewoonte met ‘n bepaalde beeld.
Skop jou skoene uit – word stil voor God
Om ‘n blom te pluk – reik uit na ander
Sit ‘n bril op – iets wat jou help om ook ander se siening te verstaan en self nuut te dink oor jou eie
Maak oop jou deur – sodat mense kan inkom en jy kan uitgaan.
Drink koffie – spandeer tyd saam met mense ( sommige noem dit religie ander noem dit verhoudings)

Share