DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS WEEK 1 BLOG 2

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS

DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES

WEEK 1

BLOG 2

Niemand wat sy/haar lewe oorgee aan Heilige Gees verwag dat daar soveel op- en afdraandes gaan wees nie. Daar is sekere geestelike geheimenisse wat ons slegs op die toppe van berge leer en ander, wat ons net in die dieptes van die valleie ontdek. Daar is darem een heerlike troos: nie een van hierdie geestelike waarhede wat ons op reis na die ewigheid proefondervindelik ons eie maak, is waardeloos nie. Die lewe hier op aarde saam met Hom berei ons voor vir ʼn lewe, wat vir ewig gaan aanhou.

Ek lees weer die afgelope naweek hoedat die meisies in die harem saam met Ester enigiets kon kies vir hulle ontmoeting met koning Ahasveros. Dit moes ʼn baie belangrike keuse gewees het, want daardie enkele ontmoeting het hulle óf lewenslank in die byvroue se harem laat beland, of ʼn kandidaat vir die troon gemaak. En dan slaan die beeldskone jong Ester mens se asem weg met haar wysheid. Haar keuse vir ʼn uitrusting berus nie op haar eie smaak nie, sy vra Hegai, die haremopsigter wat die koning se smaak geken het, om vir haar ʼn uitrusting te kies, Ester 2:13, 15.

Dis toe dat ek bietjie nadink oor oor die spierwit klere, waarvan Openbaring praat, waarmee ek en jy in die ewigheid beklee gaan word. Hoofstuk 19:8 verduidelik dat dié pragtige, fyn linneklere ons regverdige dade is. Ek is seker dat Johannes nie hier verlossing deur werke verkondig nie, want hy lê gewoon teveel klem op die feit dat ʼn mens in Jesus moet glo om die ewige lewe te verkry. Dink maar aan tekste soos Johannes 1:12 en 3:16.

Johannes 5:28-29 kan mens egter weer besorgd laat wanneer jy lees dat Jesus self geleer het dat goeie dade tot die lewe lei en slegte dade tot oordeel. Hierdie vraagstuk het nie slegs akademiese waarde nie, want as ons dit verkeerd verstaan kan dit ʼn invloed op ons ewigheid hê! Gelukkig verskaf vers 24 die antwoord: Dit verseker Ek julle, wie My woorde hoor en vertrou op Hom wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy kom nie in die oordeel nie, maar het reeds oorgegaan uit die dood na die lewe.

Die fyn, hemelse linnedrag van Openbaring 19 kan ook gelees word binne ʼn soortgelyke konteks in Openbaring 14:13, waar Johannes skryf dat diegene wat in Christus gesterf het se dade hulle volg. Ons word regverdig verklaar op grond van Christus se verlossingswerk, nie op grond van ons goeie dade nie! Johannes verwys na die werke wat ons gedoen het as in-Christus-mense!

Of jy tans op ʼn kruin is of onder in die vallei, moenie hoop verloor nie! Jy is ʼn in-Christus-mens en elke keer wanneer jy kies om vanuit jou verlossing op te tree, is jy ook besig om aan jou ewigheidsuitrusting te werk!

Elza

Share